Hogyan és miért felel a kft. ügyvezetője?

 Kategória: Partnereink írták

Cégvezetőként kit nem érdekelne, hogy az esetleges felelőssége hogyan alakul az érintett cég vonatkozásában. Kétrészes cikkünkben ennek részletszabályait tekintjük át.

A korlátolt felelősségű társaság egyik lényegi ismertetője, hogy a tagok nem felelnek a társaság tartozásaiért. Ez alól vannak kivételek. Ugyanígy azzal is számolni kell, hogy ügyvezetőként szintén felelősség terheli az érintett személyt a kft. vonatkozásában.

A kft. ügyvezetője, vezető tisztségviselőnek minősül a társasági jogi szabályok alapján. Az ügyvezető felelőssége több területen jön szóba:

Lehetséges olyan eset, amikor az ügyvezető, ilyen minőségében, munkaviszonya keretében kárt okoz másnak, vagy a kft-nek. Ezeket az eseteket a Polgári Törvénykönyv rendezi. Eszerint, ha az ügyvezető munkavállalóként a munkaviszonyával összefüggésben okoz kárt másnak, akkor ezért a károkozásért a kft. felel a harmadik személy irányába. Ez alól azonban van kivétel. Ugyanis, ha az ügyvezető szándékosan másnak kárt okoz, akkor a kft. és az ügyvezető egyetemlegesen tartozik ezért helytállni.

Szándékos károkozás esetén – ha a kft. kifizeti az ügyvezető által okozott kárt – akkor a munkajogi szabályok alapján – megtérülésre tarthat igényt. A kft. ugyanis az ügyvezető szándékos vagy súlyosan gondatlan munkavállalói károkozása esetén, a teljes kár megtérítését követelheti tőle, míg gondatlan károkozás esetén – főszabály szerint – négy havi távolléti díjának megfelelő kártérítési határ van.

A helyzetet tovább specifikálja, ha az ügyvezető egyben – a munkaszerződése alapján – vezető állású munkavállalónak minősül. Ekkor ugyanis teljesen mindegy, hogy a károkozása gondatlan volt, vagy szándékos, sajnos a teljes kár megtérítésére köteles.

Ha az ügyvezető a tevékenységét megbízási jogviszony alapján látja el, akkor a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint alakul a felelőssége. Ebben az esetben az ügyvezető a szerződésszegésre vonatkozó szabályok alapján felel a kft-vel szemben, míg a harmadik személy számára okozott károk esetében, szintén a kft. tartozik helytállni. Ha pedig a károkozás szándékos, akkor az ügyvezető és a kft. szintén egyetemleges felelősséggel tartozik.

Aki gyakorlott, tapasztalt ügyvezető, az tudhatja, hogy a Polgári Törvénykönyv értelmében lehetőség van arra, hogy a kft. taggyűlése a felelősség vonatkozásában, úgynevezett felmentvényt adjon. Ezt a taggyűlés az ügyvezető kérelmére bocsátja ki, az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenyég megfelelősége igazolására.

Ha az ügyvezető megkapta a felmentvényt, akkor ennek az a következménye, hogy a kft. csak akkor fog tudni utóbb fellépni a számára okozott kárigény érvényesítése miatt, ha sikeresen bizonyítja, hogy a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények, adatok valótlanok, vagy hibásak voltak. Így a felmentvény, nyilvánvalóan szűkíti – bár nem zárja ki – az ügyvezető felelősségét.

 

A gazdasági élet velejárója, hogy bizonyos cégek, vagy önhibájukból, vagy azon kívül eső okból, de fizetésképtelenné válnak. Ez azonban többféle következménnyel is jár az ügyvezető számára. Az ügyvezető felelősségét taglaló cikkünk második részében, a fizetésképtelenség miatti helytállást ismertetjük.

A Polgári Törvénykönyv szerint van olyan eset, amikor a fizetésképtelenségbe kerülő gazdasági társaság, kft. vezető tisztségviselője, ügyvezetője bizonyt helytállni köteles a kft. tartozásaiért a hitelezők irányába.

Ugyanis a Ptk. 3:118.§-a értelmében, ha a gazdasági társaság jogutód nélkül, például felszámolási eljárás következtében megszűnik, akkor a társaság hitelezőinek lehetősége van arra, hogy a kielégítetlen követeléseik megtérítése érdekében, annak erejéig kártérítési igényt érvényesítsenek az ügyvezetővel szemben.

Ez elsősorban akkor lesz sikeres, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyvezető a kft. fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beköszöntét követően, a tevékenysége során nem vette figyelembe a hitelezők érdekeit és elvonta a fedezetet. Ekkor az ügyvezető a saját vagyonával felel, amennyiben a fentiek a terhére bizonyíthatóak.

A mostani, folytatólagos cikkünkből kitűnhet, hogy az ügyvezetők felelőssége igen összetett és bonyolult rendszert alkot. Bízunk benne, hogy így is eligazítást adhattunk olvasóink számára!

Jogszervízre van szüksége?

Lépjen kapcsolatba a D.A.S. csoporttal

ide kattintva,

és hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot!

 D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. – Mert jogában áll

Legutóbbi cikkek