Kutatás-fejlesztés és innováció – támogatásból

 Kategória: Finanszírozás

2019 augusztus 5-ig beadható az a pályázati lehetőség, amely célja a piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztésének támogatásával elért versenyképesség-potenciál növelése.

A „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” A és B alprogramra osztható a támogatható szervezetek, illetve azok kötelezettségei. Ezeken kívül a pályázat segít a már meglévő prototípusok piaci termékké fejlesztésében.

Az „A” alprogram azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek önállóan vagy konzorciumban (maximum 2 tagú lehet), együtt szeretnének olyan projektet megvalósítani, amely piaci potenciállal biztosítja a K+F terv megtérülését, tehát ezzel egy új üzleti lehetőséget alapoznak meg. Azon szervezetek pályázhatnak az „A” alprogram keretein belül, amely az alábbi jogi forma valamelyikéba tartozik:

  • Jogi személyiségű profit orientált vállalkozások, és egyéb gazdasági szervezetek közül a 113, 114, 116, 117, 226, 141 GFO kóddal rendelkezők

A projektet meghatározott időintervallumban kell teljesíteni, amely ebben az esetben 12 és 36 hónap közé esik. Ebben az időben a támogatási összegek az alábbi módon alakulnak: önállóan benyújtott pályázat esetén a minimális összeg 100 millió forint, konzorcium esetén minimum 150 millió forint, mindkettő társulási formának a maximálisan igényelhető támogatás mértéke 500 millió forintban meghatározott.

A „B” alprogram esetében csak konzorciumi formában indulhatnak a vállalkozások, partneri kapcsolat jöhet létre felsőoktatási intézménnyel, illetve kutató-tudásközvetítő szervezetekkel. Céljuk olyan nagy jelentőségű és összetett kutatás és fejlesztéseket véghezvitele, akár a szakterület kiemelkedő szereplőivel karöltve, amely a gazdaságban és a társadalomban is létező problémák megoldásához járulnak hozzá oly módon, hogy az erőforrások és a ráfordítások ésszerű felhasználásával jelentős gazdasági és társadalmi hasznot jelentenek. A projektmegvalósítás időtartama 24 és 48 hónap közé esik. Az igényelhető támogatás mértéke 400 és 1000 millió forint között mozog.

Mindkét alprogramnak ugyanazon kötelezettségeknek kell megfelelniük. A pályázónak három éven keresztül fenntartási kötelezettsége van. Nagyvállalat esetén amennyiben Regionális beruházási támogatás kategórián igényel támogatást 5 év fenntartási kötelezettsége van. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a Regionális beruházási támogatási kategóriát, akkor a teljes konzorcium vonatkozásában 5 éves a fenntartási kötelezettség.

Mindkét esetben vállalni kell, hogy a projekt fizikai lezárását követően rendelkezésre tud bocsátani egy új terméket, szolgáltatást vagy innovációt.

Üzleti hasznosíthatóság szempontjából meg kell felelni annak, hogy a projekt beruházást követő három évben a bevételnek el kell nyernie a kapott támogatás minimum 30%-t.

A pályázónak vállalnia kell, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig iparjogvédelmi oltalmi bejelentést tesz.

A megigényelt támogatás összegét széleskörűen használhatják fel a vállalkozások, legnagyobb részben, vagyis minimum 50%-át a támogatásnak kísérleti fejlesztésbe kell fektetniük, amelynek megfelel a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztésnek minősülhet az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A fent maradó támogatási hányad ráfordítható alkalmazott kutatásra, azaz olyan vizsgálatra, amely specifikusan egy témakör köré épül abból a célból, hogy új tudást és szakértelmet szerezhessen vele a vállalkozás. Elszámolható költségként kezelhető még a prototípusok laboratóriumi közegben való megépítése, kísérleti sorozatának gyártása.  Alkalmazott kutatás tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legálabb MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.

Az eljárási innováció során új, vagy jelentős mértékű újításon kell kereszúlmennie a terméknek, illetve szolgáltatásnak. A szervezési innováció alkalmával a szervezet mindennapi életében történő változás értetendő, azonban ebbe nem tartozik bele azok a változtatások, amely már meglévő szervezeti felépítésen alapulnak, a vezetési stratégia átalakítása, valamint egyéb kisebb változtatás sem.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból működési költségek, valamint Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatásból működési költségek közül elszámolhatónak minősül a személy jellegű ráfordításúgy mint, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetés és bérjutalékok; az igénybe vett szolgáltatási költségek, valamint az anyagköltségek.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásból beruházási költségek, valamint Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatásból beruházási költségek közé tartoznak az eszközbeszerzések és az immateriális javak vásárlása.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretén belül a projekthez kapcsolódó épületek átépítésére, építésére és felújítására van lehetőség.

A támogatási intenzitás függ, a pályázató szervezet milyenségétől, vállalkozás esetében méretétől, valamint, hogy mely régióban található a projektmegvalósítás helyszíne.

Amennyiben felkeltette érdeklődését a lehetőség és szeretne többet megtudni, töltse ki adatlapunkat

ide kattintva,

és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot!

Goodwill Consulting Kft. – Információból fejlesztés, a fejlesztésből siker

Legutóbbi cikkek
panzioletesites-a-dunakanyarbankedvezo-hitelek-vallalkozasanak